Zespół fundacji

 

 
 

Alicja Kuczyńska - Krata

AlicjaKrata

Jestem mediatorem, trenerem/superwizorem mediacji, terapeutą relacji, trenerem uważnej i empatycznej komunikacji, animatorem twórczych procesów.

Moją pasją jest łączenie - odnajdywanie tego, co inspiruje, co ubogaca, co umożliwia efektywną współpracę w bliskich związkach, w relacjach zawodowych i społecznych. Szukam i dostarczam ludziom takich narzędzi, by dzięki nim osiągali to, czego pragną, realizowali swoje marzenia i aspiracje - byli zdrowi, szczęśliwi, czuli się bezpiecznie z własnymi emocjami, myślami, zamiarami i działaniami. Zależy mi na tym, aby każdy odnajdując się dobrze w swoim ciele, korzystał z ogromnej mocy oddechu oraz spokoju i świadomości własnego umysłu. Zaczynam od siebie - czyli praktykuję na co dzień uważny kontakt ze sobą, z otoczeniem, z naturą. Równowagę i spokój wewnętrzny, energię potrzebną mi do życia i pracy, wzmacniam poprzez medytację w ruchu - spacery, taniec spontaniczny, gimnastykę itp.

Jestem osobą wrażliwą i czującą. Doceniając te jakości w sobie pracuję z poziomu serca - akceptacji, empatii, miłości. Jednocześnie cenię świadome łączenie czucia, intuicji z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami. Kształcę się, uczę, rozwijam, doskonalę siebie jako człowieka i swój warsztat pracy. Kocham sztukę, odpoczywam inspirując się pięknem i przekazami obrazów, pisząc wiersze.

Pracując z empatią wspieram własne siły każdego człowieka w docieraniu do możliwości, talentów, potencjału. Dzięki mojemu kilkunastoletniemu doświadczeniu mediacyjnemu (począwszy od 1998 roku) potrafię bez diagnoz, rad i pouczeń wzmocnić człowieka w jego zasobach, w tym, co może dać sobie i innym ludziom. Biorąc każdorazowo pod uwagę indywidualną perspektywę, pomagam dobrać narzędzia czy sposoby, które pomogą rozwinąć konkretną jakość, przetransformować i uzdrowić to, co przeszkadza w jej realizacji.


Zapraszam serdecznie! Prowadzę indywidualne sesje, mediacje i terapię par, warsztaty, szkolenia, debaty itp. wspierając z empatią:
• odkrywanie i wzmacnianie potencjałów
• harmonię ciała, umysłu i ducha
• twórcze życie inspirowane ciekawością i odwagą
• świadome budowanie związków
• zmiany w relacjach rodzinnych
• uwalnianie blokad z przeszłości
• przechodzenie przez życiowe wyzwania
• twórcze skorzystanie z energii kryzysów
• pokojowe rozwiązywanie konfliktów
• odpowiedzialne planowanie przyszłości
• komunikację w sytuacjach rozstania/rozwodu
• współpracę rodziców w opiece nad dziećmi po rozstaniach/rozwodach
• umiejętności i kondycję rodziców dzieci niepełnosprawnych
• budowanie relacji zawodowych opartych na zaufaniu i współpracy


Klienci wybierają pracę ze mną, podejmując dobrowolną decyzję o dokonaniu zmian w swoim życiu. Przychodzą, gdy są gotowi wziąć odpowiedzialność za siebie i samodzielnie realizować to, co w sobie odkrywają poprzez udział i zaangażowanie w sesje. Są to osoby, którym zależy na własnym rozwoju, samorealizacji, jak też dla których jednocześnie ważne są relacje oparte na empatii, zaufaniu, miłości, wzajemności i współpracy.

Mój zawodowy biogram - do wglądu w załączniku.

 

 

609-537-807Dominika Krata

Z zawodu jestem psychologiem, trenerem (umiejętności miękkie) i mediatorem.

Moim głównym celem pracy z ludźmi jest pomoc w zwiększaniu samoświadomości. Według mnie jest ona podstawą naszego istnienia i odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Uważam, że dzięki jej rozwijaniu możemy stworzyć wartościowe i pełne życie, w którym odnajdziemy swój niepowtarzalny sens.

Studia, warsztaty, kursy i własne doświadczenia życiowe wypracowały u mnie podejście bazujące przede wszystkim na Nonviolent Communication (Porozumieniu bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, które uczy świadomości swoich emocji i kryjących się ‘pod nimi’ potrzeb, jak też ich roli w naszym życiu, umiejętności ich wyrażania w zgodzie ze sobą i środowiskiem zewnętrznym. Uzupełniam to obecną w moim życiu praktyką uważności, która pomaga osadzić się w chwili obecnej, zaakceptować to co jest tu i teraz oraz puścić to co, powinno odejść. Zwiększa też naszą świadomość tego, co się dzieje w naszym ciele, umyśle i z emocjami, stwarzając dzięki temu przestrzeń do zrozumienia i zmiany.

Bardzo lubię stosować w swojej pracy metody arteterapeutyczne, czyli bazujące na terapii poprzez sztukę ( ruch obraz, słowo). Dzięki temu do problemów czy sytuacji, które na ten moment są ‘przetwarzane’ intelektualnie (przez umysł), i wydają się czasem nie do rozwiązania, można podejść bardziej intuicyjnie, spontanicznie (np. poprzez malowanie obrazów czy taniec spontaniczny), a następnie świadomie je przepracować, dając przez to miejsce na nowe, twórcze pomysły.

Dużą inspiracją jest też dla mnie dorobek i doświadczenie Carla Gustava Junga. Jego podejście otworzyło mnie na pracę ze snami i ich symboliką. Uważam, że w snach kryje się dużo wskazówek i odpowiedzi, choć czasem na pierwszy rzut oka mogą być dla nas niewidoczne.

Na co dzień jestem zaangażowana w projekty Styk Sztuk oraz SENSytywni.pl. Pracuję także terapeutycznie z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Terapeutów, a także współprowadzę Treningi Umiejętności Społecznych w Fundacji „Scolar”. Od 5 lat poświęcam swój wolny czas technikom tańca spontanicznego, z przygotowaniem w oparciu o 5Rytmów oraz szkołę Labana (ukończony kurs podstawowy i zaawansowany analizy ruchu – ‘Laban Bartenieff Movement System/LBMS/’). Także od 5 lat obecna jest w moim życiu uważność (ukończyłam kurs Breathworks Mindfulness dla Zdrowia). Znajduję również w codzienności przestrzeń na pisanie wierszy i malowanie obrazów. Uwielbiam sztukę we wszelkich jej przejawach, która od zawsze mi towarzyszy, wzruszając i inspirując. Także kocham spacery i kontakt z naturą, dzięki której znajduję ukojenie i spokój.


Zapraszam na:
• sesje indywidualne psychologiczne - dzieci, młodzież i dorosłych (także z diagnozą Zespołu Aspergera i Autyzmu)
•sesje indywidualne psychologiczne z elementami arteterapii - dzieci, młodzież i dorosłych (także z diagnozą zespołu Aspergera i Autyzmu)
•warsztaty, spotkania, rozmowy itp. organizowane w ramach projektu SENSytwni.pl (więcej informacji w zakładce Aktualności)

Ponadto oferuję współpracę przy projektach twórczych/artystycznych (zarówno organizacyjną, jak i twórczą).

792-988-676Michał Płomiński

Mediator, konsultant ds. komunikacji i konfliktów. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w sporach rodzinnych, w konfliktach małżeńskich, w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi po rozstaniach, podziału majątku itp. oraz w konfliktach społecznych. Z zawodu informatyk, z zamiłowania - psycholog, łączy zdolności syntetycznego i precyzyjnego myślenia z wartościami humanistycznymi. Ukończył szkolenie kwalifikacyjne w zakresie mediacji rodzinnej w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Szkolił się i zdobywał doświadczenie mediacyjne pod superwizją Alicji Kraty w Ośrodku Mediacji i Dialogu przy Kancelarii Patrimonium. Ukończył kursy doskonalące w zakresie mediacji, komunikacji interpersonalnej i psychologii konfliktu, prowadzone przez Fundację MEDIARE. Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Założyciel Fundacji MEDIARE – członek Rady Fundatorów. Społecznik i filantrop, od lat pomaga ludziom w rozwiązywaniu problemów. Ceniony przez współpracowników i klientów za umiejętność stworzenia wyjątkowego klimatu spotkań, spokoju, bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia, szacunku. Obecnie zaangażowany w projekt Fundacji MEDIARE o charakterze społecznościowym: SENSytywni.pl.

b/d 
 

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

  • Wydawnictwo Difin
  • image
  • Panda TV
  • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
  • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
  • image

Ostatnie aktualności