Projekty

Celem tego projektu jest wspieranie współpracy władz, mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorców, aby umożliwić konstruktywne rozwiązywanie trudności i konfliktów w danej społeczności, podejmowanie decyzji uwzględniających potrzeby/interesy zainteresowanych stron, a poprzez to szybszy rozwój oraz optymalne wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.

W jaki sposób realizujemy ten cel?
Korzystając z naszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie mediacji, negocjacji oraz coachingu w konfliktach, a także kompetencji z dziedzin prawa i psychologii:

 1. Oferujemy konsultacje i/lub mediacje prowadzone przez profesjonalnych mediatorów w sytuacjach zadawnionych sporów, utrudniających życie i kooperację oraz tych żywych, które wybuchają nagle, eskalują wzbudzając silne emocje oraz uniemożliwiając dialog i współpracę.
 2. Moderujemy rozmowy, pertraktacje, debaty, dyskusje zainteresowanych grup/osób w celu osiągania porozumień zapewniających bezpieczeństwo, rozwój i wzrost jakości życia danej społeczności.
 3. Wspieramy samorządy,  organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i mieszkańców w wypracowywaniu rozwiązań uwzględniających potrzeby/interesy stron zainteresowanych porozumieniem.
 4. Umożliwiamy pełne zaangażowanie każdej ze stron w rozwiązanie sporu, tworzymy płaszczyznę do współpracy i porozumienia, szczególnie wtedy, gdy trudno pogodzić odmienne stanowiska, gdy silne emocje uniemożliwiają rozmowy oraz podjęcie decyzji. Dzięki doświadczeniu, posiadanym kompetencjom umożliwiamy wzajemną komunikację, inspirujemy, zapewniamy dyscyplinę merytoryczną i sprawne zakończenie sporów.
 5. Umożliwiamy i wspieramy edukację w zakresie komunikacji budującej dialog i rozwiązywania konfliktów poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla grup otwartych i zamkniętych, zainteresowanych własnym rozwojem i doskonaleniem umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Jak dbamy o profesjonalizm i rozwój zawodowy?

 1. Zespół mediatorów współpracujących w realizacji zadań statutowych Fundacji MEDIARE pracuje pod stałą superwizją oraz uczestniczy w szkoleniach doskonalących warsztat pracy i umiejętności.
 2. W ramach projektu „Mediator w społeczności” prowadzimy praktyczne, kwalifikacyjne szkolenia dla mediatorów w wymiarze 120 godzin, kształcące i przygotowujące kadrę do prowadzenia mediacji w społecznościach lokalnych, w sporach pracowniczych, w placówkach edukacyjnych i w konfliktach rodzinnych. Absolwentom umożliwiamy udział w superwizji indywidualnej i grupowej oraz możliwość dalszego szkolenia się w tym zawodzie.

Jakich efektów można oczekiwać?
Łączymy przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy, niezbędnej w zawodzie mediatora, z warsztatową pracą nad  kształtowaniem postaw i umiejętności zapewnienia stronom konfliktu warunków do dojścia do porozumienia w najbardziej spornych i emocjonujących kwestiach. Profesjonalny trening uczy mediatorów jak uruchomić i wykorzystać potencjał procesu mediacji, jak wspierać otwartą komunikację między ludźmi, jak – pozostając neutralnym i bezstronnym - stworzyć stronom przestrzeń do kreatywnego poszukiwania rozwiązań, jak motywować oraz inspirować do wzięcia odpowiedzialności za swoje sprawy i podejmowania potrzebnych decyzji.

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • Panda TV
 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • Wydawnictwo Difin
 • image
 • image

Ostatnie aktualności