Ośrodek Mediacji i Dialogu

Do mediacji można zgłaszać się:

 • w problemach rodzinnych, związanych z kryzysem, rozwodem i separacją
 • w konfliktach dotyczących różnych relacji: osobistych i zawodowych
 • w konfliktach, będącymi przedmiotem spraw cywilnych i karnych
 • wszystkich spraw, w których jest wola stron do porozumienia, a w których potrzebna jest pomoc osoby trzeciej-mediatora.
W przypadkach, gdy sprawa jest w toku postępowania w sądzie lub prokuraturze, można złożyć wniosek o skierowanie jej do mediacji, wskazując konkretnego mediatora „z imienia i nazwiska”. Informacje o mediatorach pracujących w Zespole Ośrodka Mediacji i Dialogu: MEDIARE ZESPÓŁ  

Przebieg mediacji

 • zgłoszenie do mediatora – telefoniczne, pocztą elektroniczną lub listownie
 • indywidualne sesje wstępne z każdą ze stron z osobna, wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w mediacji
 • wspólne sesje mediacyjne – spotkania bezstronnego i neutralnego mediatora z obiema stronami, przedstawienie perspektywy widzenia konfliktu przez każdą ze stron, ustalenie, jakie kwestie są istotne do omówienia, dotarcie i wzajemne zrozumienie dla potrzeb, szukanie i negocjowanie rozwiązań i wypracowanie obopólnie satysfakcjonującego porozumienia
Sesji mediacyjnych jest tyle, ile potrzebują strony do znalezienia rozwiązań lub do podjęcia decyzji o zakończeniu mediacji bez zawarcia porozumienia. Zwykle odbywa się ich kilka do kilkunastu. Za każdym razem strony same podejmują decyzję o uczestniczeniu w kolejnej sesji, o ile jest obopólna zgoda co do kontynuowania mediacji.

Informujemy, że dane osobowe naszych Klientów udostępniane do celów prowadzenia mediacji są chronione zgodnie z ustawą (ustawa z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) i nie są udostępniane podmiotom ani osobom niepowołanym.

Koszt sesji w mediacjach rodzinnych
Koszt sesji wstępnej indywidualnej (2,0 godz.) to 200,00 PLN
Koszt jednej sesji wspólnej (3,0 godz.) to 200,00 PLN od strony/osoby

Koszt mediacji w pozostałych rodzajach sporów
W mediacjach konfliktów o podział majątku, społecznych, pracowniczych, biznesowych, gospodarczych itd. strony zawierają umowę z mediatorami, uzgadniając wspólnie kwotę wynagrodzenia.

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • image
 • image
 • Panda TV
 • Wydawnictwo Difin
 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Ostatnie aktualności