Ośrodek Mediacji i Dialogu

Ośrodek Mediacji i Dialogu powstał w 2006 roku przy Kancelarii Prawnej Patrimonium z inicjatywy mec. Joanny Hetman – Krajewskiej i Alicji Kraty - mediatora. Od roku 2012 nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka Mediacji i Dialogu przejęła Fundacja MEDIARE Dialog-Mediacja-Prawo.

Ośrodek Mediacji i Dialogu prowadzi  mediacje w sprawach:
cywilnych, dotyczących konfliktów:
- rodzinnych, w tym rozwodowych
- gospodarczych
- pracowniczych
karnych  (dorosłych i nieletnich)
w sektorze oświatowym
we wszelkich konfliktach i sporach, w których strony pragną się porozumieć

MEDIACJA to taki sposób rozwiązania konfliktu (sporu), w którym bezstronny i neutralny mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące dla każdej z nich. Mediację można podjąć na etapie przedsądowym, jak również po rozpoczęciu postępowania w sądzie. W mediacji to strony decydują, czy i na jakich warunkach spór zostanie rozwiązany. Rolą mediatorów jest wspieranie ich w procesie dochodzenia do porozumienia. Mediacja charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka, gdyż zgodnie z zasadą dobrowolności każda ze stron w każdej chwili może odstąpić od udziału w tym procesie. Poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności, pozwalają na otwartość, szczerość i ochronę reputacji. Mediacja jest na ogół skuteczniejsza i tańsza od procesu sądowego. Daje ona stosunkowo szybki i ostateczny wynik, a strony w wysokim stopniu stosują się do powziętych ustaleń ze względu na to, że same wypracowały i uzgodniły warunki porozumienia.                         

Mediacja pozwala zmienić dotychczasowe wzory nieprawidłowej komunikacji i skoncentrować się na poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań na przyszłość. Pomaga w utrzymaniu lub wznowieniu relacji, które będą mogły być kontynuowane.

Ośrodek Mediacji i Dialogu może poszczycić się licznymi sukcesami w postępowaniu mediacyjnym, w tym w sprawach spektakularnych społecznie i nagłośnionych w mediach, choć obowiązująca w mediacji zasada poufności nie pozwala na ujawnianie informacji o stronach konfliktu i przebiegu sesji mediacyjnych.  

W ofercie Ośrodka Mediacji i Dialogu znajdują się:

 1. mediacje w różnego rodzaju konfliktach: rodzinnych, społecznych, międzykulturowych, biznesowych, pracowniczych, gospodarczych, itd.; zarówno w sprawach ze zgłoszenia prywatnego, jak też w sporach sądowych cywilnych i karnych (w języku polskim i angielskim)
 2. mediacje prowadzone na podstawie umowy klientów z mediatorem - we wszelkich konfliktach i sporach, w których strony dobrowolnie chcą się porozumieć
 3. konsultacje i coaching w sytuacjach konfliktowych
 4. szkolenia (podstawowe i doskonalące), staże i superwizje dla mediatorów

Nasi specjaliści zapraszają również na konsultacje i coaching w sprawach konfliktowych.

W sytuacjach konfliktowych, kiedy trudno jest nawiązać dialog, znaleźć skuteczne sposoby na osiągnięcie porozumienia, kiedy druga strona nie jest gotowa na podjęcie wspólnych rozmów, kiedy mediacja nie jest możliwa itp., wspieramy poprzez konsultacje i sesje coachingowe. Można zwracać się do nas:

 • w sporach biznesowych
 • w konfliktach społecznych
 • w problemach rodzinnych
 • w sprawach dotyczących problemów wychowawczych z dziećmi
 • w konfliktach rodzinnych (w tym przed, po i w trakcie rozwodu)
 • w problemach związanych z funkcjonowaniem w związkach
 • w decyzjach, jak zakończyć związek, minimalizując koszty emocjonalne i finansowe
 • w problemach międzypokoleniowych
 • w sprawach kontraktów małżeńskich przed ślubem i/lub w trakcie wspólnego pożycia

 
 

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • Panda TV
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • image
 • Wydawnictwo Difin
 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • image

Ostatnie aktualności