Ośrodek Mediacji i Dialogu

Konflikty są częścią naszego życia, zdarzają się codziennie – w domu, rodzinie, związkach, w zespołach w pracy, w interakcjach sąsiedzkich, w relacjach biznesowych. Gdy są konstruktywnie rozwiązywane, dostarczają informacji o potrzebach stron i zmianach, które są dla nich niezbędne. Zdarza się jednak też często tak, że unikamy konfliktów, udajemy, że ich nie ma, używamy strategii walki i chcemy pokonać „przeciwnika”, aby wygrać, albo uciekamy. Wtedy doświadczamy „ciemnej strony konfliktu” i trudno nam myśleć o nim pozytywnie i twórczo. Bywa tak, że nawet pomimo chęci porozumienia się nie jesteśmy w stanie rozmawiać z drugą stroną, gdyż kwestie które podejmujemy angażują silne emocje, utrudniające wzajemne wysłuchanie i zrozumienie. Niejednokrotnie też przeszkadzają nam sztywne przekonania, wyuczone złe wzorce komunikowania się oraz nawyki reagowania w konfliktach impulsywnie, obrony poprzez atak i obwiniania drugiej strony i/lub wycofywania się.
Mediacja – rozwiązywanie konfliktów z udziałem mediatora - jest formą wsparcia przydatną w sytuacjach kiedy:

 • obydwie strony chcą znaleźć porozumienie, ale trudno im podjąć bezpośrednie rozmowy/negocjacje
 • komunikacja między stronami sporu jest niemożliwa lub zaburzona
 • zbyt silne emocje uniemożliwiają dotarcie do sedna problemu, ustalenie, co jest kwestią sporną, czego potrzebuje i oczekuje każda ze stron, w jaki sposób można szukać rozwiązań
 • różnice w wyznawanych wartościach utrudniają jasną wymianę informacji
Dlaczego warto skorzystać z mediacji? Mediacja jest najbardziej skutecznym sposobem rozwiązania konfliktu, gdyż opiera się na zasadach:
 • dobrowolności udziału stron w mediacji
 • poufności – mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy
 • neutralności mediatora wobec poruszanych przez strony kwestii i podejmowanych decyzji
 • bezstronności mediatora wobec stron konfliktu i równego ich traktowania
 • akceptowalności: stron co do zasad mediacji, mediatora - wobec przyjmowanych przez strony rozwiązań
 • koncentracji na przyszłości
Mediacja przebiega w komfortowych warunkach: w spokojnej, bezpiecznej atmosferze, w tempie dostosowanym do potrzeb stron.
Mediacja uwzględnia w jednakowym stopniu perspektywę i interesy każdej ze stron, minimalizuje koszty emocjonalne i finansowe. Pozwala na pełne wypowiedzenie się każdego z uczestników oraz osiągniecie wzajemnego zrozumienia, dzięki czemu łatwiej jest im wspólnie znaleźć rozwiązania spornych kwestii.

 

Więcej informacji o mediacji oraz Społecznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacje  dla stron postępowań sądowych  dotyczące mediacji w sprawach: cywilnych, karnych, rodzinnych, nieletnich:, międzynarodowe i  polskie standardy prowadzenia mediacji, jak też polskie akty prawne regulujące mediację dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 
 
 

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • image
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • Panda TV
 • Wydawnictwo Difin
 • image

Ostatnie aktualności