Oferta

Zapraszamy na SUPERWIZJE DLA MEDIATORÓW
Prowadzimy superwizje - indywidualne i grupowe - dla mediatorów (mających ukończone co najmniej 80-godzinne podstawowe szkolenie z mediacji), którzy rozpoczynają staż i/lub praktykę mediacyjną oraz dla doświadczonych mediatorów.

Celem superwizji jest rozwój własnych kompetencji, poszerzanie świadomości, wypracowywanie skuteczniejszych metod pracy, doskonalenie umiejętności. Superwizja pozwala prześledzić przebieg sesji mediacyjnych (zwłaszcza trudnych sytuacji w mediacji) pod okiem mediatora – superwizora, uzyskać informacje zwrotne. Pomaga zrozumieć reakcje własne i klientów, dostrzec możliwości i ograniczenia. Pozwala w bezpiecznej atmosferze skonsultować techniki i strategie stosowane podczas sesji mediacyjnych. Daje też możliwość przepracowania trudnych stanów emocjonalnych i napięć związanych z pracą w konflikcie i rolą mediatora.

Mediatorzy, którzy poddają się superwizji, osiągają coraz większy profesjonalizm usług, tym samym zapewniając bezpieczeństwo i komfort swoim klientom.

Korzyści:

 • poszerzenie kompetencji zawodowych mediatora
 • samopoznanie i zwiększenie świadomości siebie
 • wzbogacenie warsztatu pracy
 • inspiracja do dokonywania pozytywnych zmian

Koszt sesji superwizji indywidualnej (2,0 godz.) to 200,00 PLN
Koszt sesji superwizji grupowej (grupa max. 8 osób, 3,0 godz.) to 150,00 PLN

Prowadzimy również SUPERWIZJE DLA SPECJALISTÓW z różnych grup zawodowych
(szczególnie pracujących w zakresie nauczania i/lub wspierania innych osób)

Zapraszamy na superwizje - indywidualne i grupowe - dla specjalistów pracujących w szeroko rozumianym sektorze pomocy innym ludziom (nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy, pracownicy socjalni, trenerzy, doradcy, prawnicy itd.)

Superwizja umożliwia praktykom z danej grupy zawodowej refleksję nad związkami między celami i procedurami w ich pracy zawodowej oraz zasadami etycznymi w pracy z klientem/podopiecznym. Prowadzenie sesji superwizyjnych przez mediatora – praktyka oraz forma i atmosfera sesji superwizyjnych stwarzają wspierający i rozwojowy kontekst, w ramach którego mogą być utrzymywane: otwartość na potrzeby klientów i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Podczas superwizji podejmowane są przede wszystkim wątki poznawcze i emocjonalne, analizowane są sytuacje konfliktowe dotyczące trójstronnej relacji pomiędzy klientem, pracownikiem i placówką.

Korzyści z superwizji w gronie specjalistów:

 • budowanie więzi w zespołach pracowniczych dzięki lepszemu wzajemnemu poznaniu i rozwiązywaniu konfliktów
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników oraz doskonalenie ich umiejętności zawodowych
 • poprawa przepływu informacji, większa otwartość oraz skuteczność wewnętrznej komunikacji w zespole pracowników
 • poprawa bieżących efektów pracy
 • wsparcie psychologiczne pracowników (zwiększanie motywacji i odpowiedzialności, zapobieganie wypaleniu zawodowemu)

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • Wydawnictwo Difin
 • image
 • Panda TV
 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • image

Ostatnie aktualności