Oferta

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, a szczególnie tych osób, które ze względu np. na odległość miejsca zamieszkania nie mogą przyjeżdżać do siedziby naszej Fundacji w Warszawie, w 2014 roku planujemy uruchomienie konsultacji przez Skype.

Umożliwią one uzyskanie wsparcia w sytuacjach trudnych, konfliktowych, kryzysowych w momencie, w którym pomoc jest najbardziej potrzebna, gdy emocje są silne, a sytuacje i okoliczności zdarzeń czasem tak skomplikowane, że trudno samodzielnie szukać rozwiązań.

Konsultacje przez Skype odbywać się będą na takich samych zasadach co praca bezpośrednia w Fundacji – obowiązywać będą dobrowolność i poufność. Pomoc udzielana przez specjalistów z Fundacji MEDIARE polegać będzie przede wszystkim na udzieleniu wsparcia i stymulowaniu własnych sił osoby uwikłanej w konflikt czy przeżywającej innego typu trudności, na wzmacnianiu jej potencjału – tak, aby umiała sama znaleźć spokój wewnętrzny i siły do rozwiązania swoich problemów.

Zapraszamy wkrótce

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

  • Panda TV
  • Wydawnictwo Difin
  • image
  • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
  • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
  • image

Ostatnie aktualności