Oferta

Wspieramy osoby, które chcą zwiększyć swoją świadomość, efektywność, zadowolenie z życia, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Coaching może być skuteczną formą inwestycji we własny rozwój, gdy:

 • chcemy dokonać zmian w swoim życiu (osobistym, zawodowym), ale brakuje nam pomysłów, motywacji, odwagi
 • pragniemy skorzystać z ważnych wydarzeń w naszym życiu (w tym też konfliktów i kryzysów) tak, aby mieć wpływ na to, jak ono dalej będzie wyglądało (np. zawarcie związku małżeńskiego, pojawienie się dziecka, zmiana pracy, odejście jednego bądź obojga rodziców, rozstanie lub rozwód, usamodzielnienie się własnych dzieci itd.)
 • chcemy mieć większy wpływ na jakość swojego życia, wykorzystywać w pełni swój potencjał
 • pragniemy „rozwinąć skrzydła” i w pełni korzystać z życia, a przeszkadza nam np. negatywne myślenie, powracanie do przeszłości, brak wiary w swoje możliwości
 • chcemy poradzić sobie z trudnościami poprzez samodzielne zaplanowanie zmian i strategii wprowadzania ich w życie

Jak przebiega coaching?
Sesje coachingowe mają charakter regularnych spotkań, prowadzonych przez tego samego coacha, Jedno spotkanie trwa 1,5 godziny. Sesji jest tyle, ile potrzebuje Klient – od kilku do kilkunastu. Podczas pierwszej sesji Klient i coach wspólnie ustalają cel spotkań i określają zagadnienia, którymi się zajmą. Ustalają też zasady współpracy. Coaching jest okazją, by w bezpiecznej atmosferze pod okiem profesjonalnego coacha wyznaczyć sobie cele i priorytety, przyjrzeć się ograniczeniom i możliwościom w ich realizacji, znaleźć własne sposoby na pokonanie barier i blokad, dokonać transformacji swojego życia. Coach nie jest doradcą, nie prowadzi psychoterapii, nie jest mentorem, nie planuje i nie działa za swojego Klienta. Jest kimś w rodzaju „przewodnika” wspierającego Klienta w realizowaniu przyjętych przez niego celów i zadań. Towarzyszy, naprowadza, nakierowuje, stymuluje itp.. a wszystko przebiega w atmosferze budowania partnerskiej relacji, dialogu i wzajemnego zaufania.

Zapraszamy!
Prowadzimy coaching życiowy, osobisty (z ang. life coaching), który koncentruje się na własnym rozwoju, zmianach w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Jego efektem jest więc wzrost jakości życia, rozszerzenie umiejętności osobistych, zwiększenie kompetencji w relacjach z ludźmi (rodziną, partnerem, dziećmi, przyjaciółmi, współpracownikami), w radzeniu sobie z konfliktami i kryzysami, w przejściu do kolejnego etapu w życiu w związku z nową rolą (małżeństwo, rodzicielstwo, zmiana pracy czy kierunku w życiu zawodowym),

Koszt sesji (1,5 godz.) coachingu osobistego to 150,00 PLN
Koszt sesji (2,0 godz.) coachingu dla par to 250,00 PLN

Nasi klienci korzystają z coachingu w zakresie:

 • relacji interpersonalnych (w związkach, rodzinach, zespołach pracowniczych)
 • budowania satysfakcjonujących związków
 • zwiększania kompetencji rodzicielskich
 • doskonalenia kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych
 • rozwiązywania konfliktów
 • radzenia sobie ze stresem
 • realizacji pragnień, marzeń
 • wprowadzania zmian w swoim życiu (osobistym, zawodowym)

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • Panda TV
 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • image
 • image
 • Wydawnictwo Difin
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Ostatnie aktualności