O fundacji

Celami Fundacji są:

 1. promowanie mediacji oraz innych polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów,
 2. promowanie idei dialogu i współpracy jako podstawy budowania relacji międzyludzkich,
 3. wspieranie rozwoju człowieka w sferze osobistej, społecznej i zawodowej,
 4. wspieranie rozwoju zawodowego przedstawicieli różnych profesji,
 5. psychoedukacja,
 6. edukacja na różnych poziomach systemu szkolnictwa,
 7. promowanie działań i postaw prozdrowotnych,
 8. edukacja społeczna w zakresie rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy,
 9. współpraca z organami władzy publicznej w zakresie tworzenia przepisów prawa dotyczących dziedzin objętych działalnością Fundacji,
 10. współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania,
 11. oddziaływanie na opinie publiczna w sprawach z zakresu działania Fundacji,
 12. pomoc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów,
 13. podnoszenie świadomości prawnej,
 14. wymiana myśli, informacji naukowej oraz wspieranie myśli naukowo-technicznej w zakresie działalności Fundacji.
 15. udzielanie pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Źródło: Statut Fundacji MEDIARE: Dialog-Mediacja-Prawo art. 6

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka
 • Wydawnictwo Difin
 • image
 • image
 • Panda TV
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Ostatnie aktualności